Lokal styring av verneområder

En overføring av forvaltningsmyndigheten til staten i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene vil forsterke mistilliten mellom forvaltningsnivåene i miljøvernspørsmål.