Tid for selvironi

Det går an å øve seg på å slippe til livet på godt og vondt. Dagene blir kanskje mer levelige da.