Krise og valg

Stortingsvalget kommer til å bli en dom over de politiske partienes evne og vilje til å utnytte den økonomiske handlefriheten på en god måte.