• FOTO: Mike Tombs

En tverrfaglig skole

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring», slås det fast i opplæringslova § 9-A2. Skal vi klare å oppfylle lovens intensjon i større grad, må vi tenke enda mer tverrfaglig, og gi plass til flere profesjoner i oppfølginga av barna.