Klunglands varmestue

Rolf Terje Klungland hører til dem som vil ha Kirken som varmestue i julen og som seremonimester ved begravelser og et og annet bryllup. Klungland og Arbeiderpartiets sosialdemokratiske folkekirke er et statlig velferdstilbud snarere enn et trossamfunn.