• boligpriser2.jpg FOTO: Tore André Baardsen

Gunstig utvikling av boligprisene?

Vi leser ofte om hvordan boligprisene går opp og ned. Mest opp.