FNs internasjonale dag for nulltoleranse mot kjønnslemlestelse

Hvert år risikerer over tre millioner jenter å bli omskjært. Fredag, 6. februar, markerte FNs internasjonale dag for nulltoleranse for kjønnslemlestelse, over hele verden.