Ikke ødelegg hjelpemiddel-formidlingen!

Norges Handikapforbund Agder frykter for at fremtidens tilgang til riktige hjelpemidler står i fare.