• støre+heroin (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Nei til Støres ja til heroin

Ødelagte hjerner og livskvalitet, familie og venner, framtid, jobb – alt lider rundt mennesket som er blitt slave av rus!