• Å definere andre ut i fra sin egen tros- eller livssynsoppfatning, fordomsfullt og kategorisk, gir ingen ny forståelse. Ingen ny utvikling, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

De som brenner for noe

Hvilken verdi har det å skulle kategorisere hverandre som kristne/ikke kristne, muslimer/ikke-muslimer? Og hvem skal ha definisjonsmakten?