Norwegian under press

Bjørn Kjos har vist ofte vist handlekraft. Nå trengs også kløkt.