• Det er ikke fortid eller nåtid en fusjon handler om, skriver artikkelforfatteren, det er framtiden. Vil UiA stå like støtt alene om 10-15 år som i 2014? Svaret, mener hun, er nei, både pga. større internasjonal konkurranse og nasjonale strukturendringer. FOTO: ARKIV

Fremtiden vil bli annerledes

Universitetene betegnes i dag ofte som nav i en regions utvikling, men av dette må det ikke trekkes slutning om at de er regionale institusjoner.