Spørsmål til Venstre om vekst

På sitt landsmøte har Venstre prisverdig nok vedtatt en rekke miljøtiltak.