Kvinnedagen

Mitt paroleforslag på Kvinnedagen i år er: "Frå feminisme til familisme".