Konflikt i stedet for samarbeid

Den rødgrønne regjeringen fremmet en rekke tiltak som skulle gjøre norsk skole bedre.