• IMG_HOVED1.jpg_6_1_K74PM42.jpg FOTO: Torstein Øen

Skolegudstjeneste for alle

De aller fleste opplever julegudstjenesten som en hyggelig tradisjon å ha i skolen like før jul.