• Er det da ingen utfordringer de unge ikke takler? Jo, vi ser at det er mange som opplever å bli mobbet, som strever med psykiske vansker, usikkerhet og lav mestringsfølelse, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Torstein Øen

Anerkjennelse, det beste for oss alle

Jeg vil gi anerkjennelse til foreldrene for den flotte jobben de gjør hver dag for å gi våre elever en god oppdragelse og dermed gjøre jobben for skolen lettere.