Veto som blokkering av beslutninger

Det hevdes i media og i næringslivet og i makteliten at land og organer har veto i bestemte saker.