Bygg for fremtiden

Både Kristiansand og andre byer vokser. Da er det ingen annen utvei enn å bygge tettere og høyere.