Kvæven i harnisk

Det er ikkje det minste rart at Hallvard Kvæven (15.02) går frå konsepta når han brukar sitat frå nær hundre år sidan for å bedømme, refse og stemple Arbeidarpartiet av i dag!