Fritak fra frityr?

Forrige gang jeg fikk lov til å komme på trykk i Fædrelandsvennen lovet jeg både endring og reform. Jeg lovet at jeg fra nå av skal holde meg til å skrive spalte om sånt som jeg ikke vet noe om. Så viser det seg altså at jeg ikke er til å stole på.