Ren kraft fra land til sokkel

Ren kraft fra land som erstatning for forurensende gassturbiner er det mest effektive tiltaket for å kutte norske klimagassutslipp.