Galileo-myten

Det er sjelden å oppleve en slik patos i forsvaret for den kirkekritiske vitenskapsfundamentalisme som hos Harald Gundersen i angrepet på Svein Fink 25. januar.