Bak lukkede dører

Alle som er avhengige av tillit fra offentligheten i sin yrkesutøvelse, bør avstå fra å gå inn i losjer.