Avgift med usikker effekt

Det viktigste nå blir å forhindre at regjeringen kutter i kollektivmillionene til kristiansandsregionen.