Lov og samvittighet

Argumentet mange bruker i debatten om reservasjonsretten er at fosteret etter norsk lov ikke innehar rettsvern etter uke 12.