Del opp OL

Vi leser at OL— arrangementene blir eksponentielt dyrere fra gang til gang og at mange land som ville vært naturlige søkere derfor kvier seg eller avstår fra å søke.