Moralsk legitimitet

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kari Henriksen har 20. februar gått ut i denne avis med et lengre innlegg.