• Avstandene i Setesdal er så store at NIBR har definert de fire kommunene som to separate bo- og arbeidsmarkdesregioner, skriver artikkelforfatteren. Det blir en utfordring i forhold til hvor mange innbyggere nye kommuner bør ha. FOTO: Kjetil Reite

Finsnekring av rammene for ny kommunestruktur

De geografiske rammene for lokaldemokratiet bør baseres på størst mulig grad av politisk konsensus, slik at kommunegrensene ikke blir en kasteball der skiftende flertall kan gi nye løsninger.