Tellende innflytelse

Verdal viser til at det finnes en rekke andre måter å påvirke beslutninger på.