Blårusstankegangen

Det er flere grunner til å redusere statlig eierskap.