Tidstyvene – nok en gang …

Det finnes ingen diagnose eller utagerende atferd som kan legitimere at medelever og ansatte blir trakassert eller får ødelagt sin mulighet til å gjøre det bra på skolen.