Krag til Kilden

Vi følger Normann Liene i Vilhelm Krag-selskapet: Statuen av dikteren bør flyttes fra Vesterveien til Kilden.