• REKRUTTERING: Den viktigste forutsetningen for å lykkes med matematikkfaget i norsk skole er å rekruttere flinke realister som virkelig ønsker å drive med matematikkundervisning, mener artikkelforfatterne. Nylig var dette et tema i møte mellom knutepunktkommunene i Kristiansandsregionen, der også representanter fra Eyde- og Node-nettverkene deltok. Bildet viser bl.a. Helene Fladmark i Eyde-nettverket og Kjell O. Johannessen i Node-nettverket. FOTO: ARKIV

Undervisning med fokus på forståelse

Det haster for norsk skole å gjøre noe med matematikkunnskapene til elevene. Utfordringen lar seg ikke løse ved flere matematikktimer eller intensivkurs for lærerstudenter.