Røntgentjenesten i Mandal må bestå

Utstyret er noen år gammelt, men gir bilder av tilfredsstillende kvalitet for de fleste indikasjonsstillinger.