En trussel mot integrering

I strid med norsk lov har bystyret i Kristiansand på et benkeforslag vedtatt å innføre karakterer i 7. klasse i norsk, engelsk og matematikk.