Nye fylker/regioner i landet vårt?

Jeg har ingen tro på at det blir en ny regioninndeling av landet i de nærmeste tiårene, dersom det ikke tas raske og enkle grep.