Grenseproblematikken

Det vil fortsatt være grenseproblematikk — på nye steder.