En oppklaring

Bispevalget skal være avsluttet 28. oktober.