Samhandling mellom kommuner og sykehustjenester

Etter mange års erfaring med mennesker som lider av rusavhengighet, vet jeg at det kan være vanskelig å samhandle. Utfordringene er først og fremst kompetanse, budsjett og tid.