Het høst

Finanskrisen synes å være over oss på ny. Selv om krisen ennå ikke har fått synlige effekter for realøkonomien i vårt nærområde, merkes den til fulle lenger sør i Europa, og ikke minst i USA og Japan.