Kristiansand som universitetsby

Når kompetansebedrifter er drivkraften i norsk og internasjonal økonomi, blir UiA livsviktig for omgivelsene. Samspillet med UiA vil bestemme hvor godt Sørlandet i fremtiden vil klare seg i den internasjonale konkurransen.