Ropstads debattfrykt

Om å endre fylkestilknytning.