Har ministeren kjørt seg inn på et blindspor?

SAMFERDSEL: Det blir sagt at trafikkvekst skal tas bl.a. med tog.