Løgn om Gaza?

Det store flertall i det norske folk ønsker å vite hele sannheten. Men det finnes nok et mindretall som ønsker å lukke øynene.