Stillingskrigen over?

Isfronten mellom sentrumspartiene KrF/Venstre og Frp kan være på vei til å bli tint opp.