Kristiansand på flyttefot

Byplankontoret må styrkes, for etaten er støtt beleiret av aggressive utbyggere som vil slippe til. Men hvem skal planlegge? Politikere eller sterke byggherrer og deres leietropper?