Positivt engasjement

Foreldreutvalget for skolene i Kristiansand har tatt initiativ til å forbedre samarbeidet mellom skole og hjem.