Klimaets pris

Det blir for dyrt og krevende å ta så store kutt i nasjonale utslipp av klimagasser innen 2020 som Stortinget har vedtatt.