• Den nye rapporten fra SSB viser at det er høyere kriminalitet blant innvandrere enn den øvrige befolkningen. Men den viser også at kriminaliteten har gått mer ned blant innvandrere enn befolkningen for øvrig de siste årene. FOTO: Arkiv

Leder: Innvandrere og kriminalitet

Statistikken over innvandrere og kriminalitet er nyttig, hvis den brukes på en god måte.